Alergologia

Konsultacje alergologiczne

Rozpoznawanie i leczenie schorzeń z grupy nadwrażliwości tkanek na działanie środowiska i różnych substancji.

Spirometria

Nieinwazyjne badanie oceniające czynność układu oddechowego.

Testy alergiczne – naskórkowe testy płatkowe

Badanie oceniające występowanie uczulenia na alergeny kontaktowe.

Testy alergiczne – skórne testy punktowe

Badanie oceniające występowanie uczulenia na alergeny wziewne oraz pokarmowe.

Odczulanie

Immunoterapia swoista, zwana także „odczulaniem”, jest metodą przyczynowego leczenia chorób alergicznych.

available payments