Fizjoterapia

Konsultacje fizjoterapeutyczne

Konsultacja fizjoterapeutyczna jest pierwszym etapem leczenia pacjenta z dysfunkcją narządu ruchu.

Terapia indywidualna

Terapia indywidualna jest kontynuacją procesu leczniczego, zapoczątkowanego konsultacją fizjoterapeutyczną.

Fizjoterapia w bruksizmie

Bruksizm to zaburzenie polegające na mimowolnym „zgrzytaniu”, czyli tarciu zębami żuchwy o zęby szczęki.

Fizjoterapia uroginekologiczna

Fizjoterapia uroginekologiczna dotyczy diagnozowania i leczenia dolegliwości związanych z zaburzeniem funkcji dna miednicy.

Fizjoterapia okołoporodowa

Fizjoterapia okołoporodowa dotyczy opieki nad kobietą w czasie ciąży oraz po porodzie.

available payments