Badanie histopatologiczne

Badanie histopatologiczne polega na mikroskopowej ocenie budowy tkanki pobranej od pacjenta, celem oceny charakteru i zaawansowania procesu chorobowego. Pobraną tkankę umieszcza się w pojemniku z formaliną, zapewniając jej trwałość, następnie poddaje się specjalistycznej obróbce i przygotowuje preparat histopatologiczny, który następnie oceniany jest pod mikroskopem przez patomorfologa.

Efekt badania:

Otrzymanie rozpoznania wraz z oceną radykalności zabiegu oraz oceną marginesów tkanek niezmienionych.
W przypadku zmian o charakterze złośliwym oceniane są również głębokość nacieku, obecność lub brak stanu zapalnego, obecność lub brak owrzodzenia, ilość figur podziałowych oraz stopień zaawansowania. Często stosowane są również wtedy dodatkowe barwienia.

Zaleca się poddanie badaniu histopatologicznemu każdego wyciętego znamienia barwnikowego oraz nowotworu skóry.

Brak.

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania

Okres oczekiwania na wynik badania wynosi zazwyczaj pomiędzy 2 a 4 tygodnie

Cena

Badanie histopatologiczne
od 120 zł
Dodatkowe barwienie
35 zł
Dodatkowe szkiełko
35 zł
Dodatkowy odczyn immunohistochemiczny
65 zł
available payments