Badanie histopatologiczne

  Chirurgia  

Badanie histopatologiczne polega na mikroskopowej ocenie budowy tkanki pobranej od pacjenta, celem oceny charakteru i zaawansowania procesu chorobowego. Pobraną tkankę umieszcza się w pojemniku z formaliną, zapewniając jej trwałość, następnie poddaje się specjalistycznej obróbce i przygotowuje preparat histopatologiczny, który następnie oceniany jest pod mikroskopem przez patomorfologa.

Efekt badania:

Otrzymanie rozpoznania wraz z oceną radykalności zabiegu oraz oceną marginesów tkanek niezmienionych.
W przypadku zmian o charakterze złośliwym oceniane są również głębokość nacieku, obecność lub brak stanu zapalnego, obecność lub brak owrzodzenia, ilość figur podziałowych oraz stopień zaawansowania. Często stosowane są również wtedy dodatkowe barwienia.

Zaleca się poddanie badaniu histopatologicznemu każdego wyciętego znamienia barwnikowego oraz nowotworu skóry.

Brak.

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania

Okres oczekiwania na wynik badania wynosi zazwyczaj pomiędzy 2 a 4 tygodnie

Cena

Badanie histopatologiczne
od 130 zł
Dodatkowe barwienie
70 zł
Dodatkowe szkiełko
70 zł
Dodatkowy odczyn immunohistochemiczny
110 zł

Powiązane usługi

Chirurgiczne usuwanie zmian skórnych

Podejrzane znamiona barwnikowe i wiele innych zmian skórnych mogą wymagać usunięcia chirurgicznego.

Konsultacje chirurgiczne

Głównym celem konsultacji chirurgicznej jest określenie czy dane schorzenie jest wskazaniem do leczenia operacyjnego.

Konsultacja chirurga plastycznego

Konsultacja chirurga plastyka jest pierwszym etapem diagnostyki oraz leczenia wad wrodzonych i nabytych ciała.

Łyżeczkowanie zmian skórnych

Zabieg dermatologiczny polegający na usunięciu zmian skórnych przy użyciu narzędzia chirurgicznego zwanego "łyżeczką".

available payments