RODO

dla obecnych klientów

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane Sublimed Sp. z o.o., który administruje danymi osobowymi w celu marketingowym. Dane zostały pozyskane w wyniku wcześniejszych kontaktów biznesowych, zaś ich podanie miało charakter całkowicie dobrowolny.

Państwa dane są przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem przedsiębiorcy, jakim jest marketing produktów. Jeżeli jednak nie życzycie sobie Państwo otrzymywać od nas informacji handlowych i promocyjnych możecie w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw poprzez wysłanie wiadomości na adres: recepcja@sublimed.pl

Jeśli jednak zdecydujecie się Państwo na pozostawienie swoich danych w naszej bazie marketingowej gwarantujemy pełną transparentność realizowanych procesów przetwarzania danych i spełnienie wszystkich praw, o których mowa w RODO/GDPR, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu na profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach naszych klientów przez systemy informatyczne Administratora Danych.

Niezależnie od wyżej wskazanych uprawnień, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na wszelkie sprzeczne z prawem ochrony danych osobowych działania Sublimed Sp. z o.o. Staramy się, aby nasze działania marketingowe były realizowane w taki sposób, aby odpowiadały na Państwa oczekiwania i potrzeby, dlatego jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i uwagi w zakresie otrzymywanych od nas informacji. Każdy głos jest dla nas ważny.

Jeśli jesteście Państwo naszym Klientem podane dane są przetwarzane także w celu realizacji zawartej umowy oraz jej rozliczenia. Dziękujemy, że jesteście z nami i liczymy na dalszą owocną współpracę!

Jeśli nie chcecie Państwo otrzymywać od nas informacji marketingowych prosimy o wysłanie wiadomości na adres: recepcja@sublimed.pl

Jednocześnie informujemy, że odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty:

  • wspierające nas w zakresie zarządzania narzędziami informatycznymi,
  • księgowe,
  • świadczące usługi marketingowe,
  • windykacyjne,

a także organy publiczne, którym dane są przekazywane na mocy przepisów prawa.

Państwa dane będą przetwarzane w czasie realizacji celu, dla którego zostały pobrane, a także do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Państwa osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych.

Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami i liczymy na dalszą owocną współpracę.

Z poważaniem

Zespół Sublimed

available payments