Spirometria

  Alergologia  

Spirometria jest nieinwazyjnym badaniem oceniającym czynność układu oddechowego. Pozwala ona stwierdzić czy drogi oddechowe (oskrzela) nie są zwężone. Badanie to wymaga wykonania kilku powolnych ale głębokich oddechów oraz paru natężonych szybkich wydechów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku badania, badanej osobie podaje się lek wziewny, a następnie powtarza się badanie spirometryczne aby sprawdzić, czy nieprawidłowości po zastosowaniu leku ustąpią (test rozkurczowy). Spirometria jest badaniem wykorzystywanym w diagnostyce astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Czas trwania badania:

od 15 do 30 minut.

Okres rekonwalescencji:

Nie dotyczy.

Znieczulenie:

Nie wymaga.

Podejrzenie chorób obturacyjnych układu oddechowego (astma, przewlekła choroba obturacyjna płuc).

 • niekontrolowane nadciśnienie tętnicze,
 • niestabilna dławica piersiowa
 • tętniak aorty (o średnicy > 6 cm) lub tętniak tętnic mózgu,
 • odma opłucnowa
 • masywne krwioplucie o nieznanej etiologii
 • stan po przebytym zawale serca – badanie jest przeciwwskazane do 1 miesiąca po zawale
 • stan po przebytej operacji mózgu – przez 6 tygodni od operacji
 • zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe
 • świeży udar mózgu ( w okresie hospitalizacji)
 • stan po odwarstwieniu siatkówki – przez 2 miesiące po odwarstwieniu
 • stan po operacji oka – badanie jest przeciwwskazane (w zależności od typu przebytej operacji w okresie od 2 tygodni do 6 miesięcy po zabiegu)
 • w okresie min. 6 tygodni przed badaniem pacjent powinien unikać infekcji układu oddechowego
 • na 4h przed planowanym badaniem nie należy pić alkoholu
 • na 2h przed planowanym badaniem nie należy spożywać obfitych posiłków
 • na 2h przed planowanym badaniem nie należy palić tytoniu
 • na 30 min. przed planowanym badaniem należy pozostawać w spoczynku, odpocząć
 • w dniu badania należy założyć luźne ubranie, pozwalające na swobodne ruchy klatki piersiowej
 • w dniu badania (jeśli to możliwe) nie należy stosować leków wziewnych rozszerzających oskrzela

(nie dotyczy)

Cena

Spirometria
120 zł
Spirometria przy konsultacji
70 zł
Spirometria z próbą rozkurczową
150 zł
Spirometria z próbą rozkurczową przy konsultacji
100 zł

Dr n. med. Marek Kaszuba

Specjalista alergolog, specjalista chorób wewnętrznych
Dowiedz się więcej
available payments