Dr n. med. Jakub Wyroba

Jakub Wyroba - ZnanyLekarz.pl

Dr n. med. Jakub Wyroba

Specjalista ginekolog-położnik

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Medycznego w Antwerpii (2005). W 2009 roku ukończył staż na Oddziale Endoskopii Ginekologicznej University of Bari we Włoszech, gdzie doskonalił swoją wiedzę i umiejętności kliniczne w zakresie histeroskopii ambulatoryjnej i operacyjnej pod okiem prof. Stefano Bettocchi’ego.
W 2014 r. zdał egzamin państwowy uzyskując tytuł specjalisty ginekologa-położnika. Jest c
złonkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii oraz European Society of Human Reproduction and Embryology. Jego głównym zainteresowaniem medycznym jest leczenie niepłodności, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentek z obniżoną rezerwa jajnikową. Pracuje dla prestiżowej grupy brytyjskich klinik, zajmujących się zapłodnieniem pozaustrojowym – The Fertility Partnership.  W 2016 r. jako pierwszy w Polsce i w Europie pod okiem dr Kazuhiro Kawamury przeprowadził zakończoną sukcesem procedurę IVA – In Vitro Activation. Stale poszerza wiedzę i doskonali swoje umiejętności podczas sympozjów naukowych, konferencji medycznych oraz spotkań z międzynarodowymi ekspertami. W wolnych chwilach oddaje się swojej pasji – żeglowaniu, aktualnie w olimpijskiej klasie Nacra 17.

available payments